Trong nước

Xe máy Hà Tĩnh nộp phí sử dụng đường bộ cao nhất 100 ngàn đồng/năm

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự vừa ký ban hành Quyết định về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện mô tô (không bao gồm xe máy điện) trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo đó, mức thu đối với loại mô tô có dung tích xi-lanh đến 100cm3 là 50 ngàn đồng/năm, còn loại có dung tích xi-lanh trên 100cm3 là 100 ngàn đồng/năm.


Cả hai mức thu này đều ở mức tối thiểu so với khung giá Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính khi cơ quan này hướng dẫn loại có dung tích xi-lanh đến 100 cm3 từ 50 – 100 ngàn đồng/năm và loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 từ trên 100 – 150 ngàn đồng/năm.
Do trên địa bàn không có xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xi-lanh nên UBND tỉnh không quy định mức thu đối với loại phương tiện này.


Về tỷ lệ % trích để lại đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện mô tô trên địa bàn, UBND các phường, thị trấn được để lại 10% và nộp ngân sách tỉnh 90% trong khi UBND các xã được để lại gấp đôi tỷ lệ này và nộp vào ngân sách tỉnh 80%.


Thời gian thực hiện quy định này áp dụng theo Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, tức từ ngày 01/01/2013.


Trên cơ sở mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở GT-VT và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền phí thu được theo quy định hiện hành trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 15/01/2013 để thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.


Hải Xuân

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP