Trong nước

Trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh tụ hội

Sáng 19/1, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, báo chí tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2017, báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, báo chí trong thời gian qua và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, biểu dương đóng góp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đối với sự phát triển của tỉnh.

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển, thiên tai, bão lũ nhưng tỉnh Hà Tĩnh vẫn đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,89%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả khá, không còn xã dưới 9 tiêu chí; Công nghiệp – Xây dựng 15,37%, Thương mại – Dịch vụ doanh thu đạt gần 35 nghìn tỷ đồng; Thành lập mới 930 doanh nghiệp, tăng 7,9%; Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều thành tựu với việc tổ chức đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông; Mộc bản Trường học Phúc Giang được UNESCO công nhận là di sản tư liệu; Công tác dạy nghề, việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách được tập trung chỉ đạo có hiệu quả; Công tác an ninh – quốc phòng được giữ vững…

Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh có sự đóng góp tích cực từ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, báo chí trong việc nghiên cứu, học tập, quảng bá hình ảnh, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và của tỉnh nói riêng vào cuộc sống.

Đội ngũ trí thức, với hơn 32 ngàn trí thức, trong đó có 42 Tiến sĩ, 07 Giáo sư và Phó giáo sư, 3 Nhà giáo Nhân dân… đang công tác và sinh sống trên địa bàn, là nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ vài trò nòng cốt, đi đầu trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dung tri thức khoa học vao thực tiễn, tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần phục vụ đời sống nhân dân và sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.


Toàn cảnh Hội nghị.

Đội ngũ văn nghệ sĩ đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị và hiện thực đời sống, khơi dậy sức sáng tạo, góp phần củng cố và phát huy niềm tin trong nhân dân. Với những tâm huyết của mình đội ngũ văn nghệ sĩ đã thổi hồn và đưa chất liệu dân ca góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, trao truyền những thuần phong mỹ tục, lối ứng xử tốt đẹp, hình thành nhân cách con người Hà Tĩnh trong việc tạo dựng những đặc trưng văn hóa của vùng đất hiếu học và khoa bảng.

Trong lĩnh vực hoạt động của đội ngũ báo chí, trên toàn tỉnh hiện có 6 cơ quan báo chí địa phương, 6 trang thông tin điện tử tổng hợp và 48 trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; 10 văn phòng đại diện, 20 phóng viên thường trú của các báo Trung ương. Có 125 phóng viên, biên tập viên được cấp thẻ nhà hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Với trên 40 nghìn tin, bài, phóng sự… đã phản ánh kịp thời, khá đầy đủ về bức tranh kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh và hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu thông tin của nhân dân. Đồng thời, lực lượng báo chí luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của tỉnh. Đối với những vấn đề nhạy cảm được phản ánh thận trọng, chừng mực, tạo định hướng tốt trong dư luận xã hội.

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2016 đồng thời nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm đã được chia sẻ, gửi đến lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp cho sự ổn định, sự phát triển của Hà Tĩnh trong năm 2016 của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và báo chí hoạt động trên địa bàn và khẳng định đây là những đội ngũ đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo. Những ý kiến tâm huyết của đại biểu sẽ được tiếp thu, nghiên cứu đưa vào những nội dung thảo luận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh.

Phương Dung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP