Trong nước

Tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình; các Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Lê Thành Long cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Uỷ viên BTV các huyện, thị, thành uỷ, các Đảng uỷ trực thuộc; Bí thư Đảng uỷ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Sáng 22/1, BTV Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Giáo sư – Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp triển khai chuyên đề.

Đại biểu dự hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015

Triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng lối sống trung thực, trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, trung thực trách nhiệm với bạn bè, đồng chí, Tổ quốc và nhân dân. Trung thực đi liền với trách nhiệm, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, trong xã hội. Luôn luôn gắn bó với nhân dân; phát huy bài học của dân tộc Việt Nam, của cách mạng Việt Nam, lấy dân làm gốc, hết lòng vì nhân dân. Tăng cường sự đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Giáo sư – Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp triển khai chuyên đề.

Trên cơ sở tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tính trung thực, trách nhiệm, Giáo sư – Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh đã nhấn mạnh tiêu chí phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên trên các phương diện: Dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm .

Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong năm 2015, nằm trong chuỗi các chuyên đề học tập, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị Khoá 11, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chuyên đề năm 2011 – 2012 là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị. Chuyên đề năm 2013: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chuyên đề năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Đây là chuyên đề có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Đại biểu cần tiếp thu và quán triệt nghiêm túc để sau hội nghị triển khai tại cơ sở đạt kết quả tốt

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Chuyên đề năm 2015 – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là chuyên đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực đối với tình hình công tác xây dựng Đảng hiện nay; đặc biệt là trong bối cảnh tỉnh ta đang chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp thu và quán triệt một cách nghiêm túc các nội dung đã được học tập để tiếp tục triển khai ở cơ sở.

Tiến Thành

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP