Trong nước

Thủ tướng được quyền tạm đình chỉ công tác chủ tịch tỉnh, thứ trưởng

Thủ tướng được quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với lãnh đạo UBND tỉnh; trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với phó thủ tướng, bộ trưởng.

Đây là một trong những nội dung được cụ thể hóa trong Nghị định 59 hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định này quy định cụ thể danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi. Theo đó, người có chức vụ quyền hạn có hành vi liên quan đến tham nhũng sẽ bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác.

Thẩm quyền đình chỉ công tác với người có chức vụ

Thẩm quyền ra các quyết định tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác sẽ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, tuyển dụng, quản lý thực hiện.

Cụ thể, với cơ quan hành chính Nhà nước, Chủ tich UBND xã quyết định hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ, tạm chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý trực tiếp.

Ông Trương Minh Tuấn là một trường hợp từng bị Chủ tịch nước ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Ảnh: Hoàng Hà.

Chủ tịch UBND huyện quyết định tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch, phó chủ tịch xã; quyết định tạm đình chỉ, tạm chuyển vị trí công tác khác với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn UBND huyện và người có chức vụ, quyền hạn do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

Tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh có quyền ra quyết định với chủ tịch, phó chủ tịch huyện; với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và người có chức vụ, quyền hạn do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ hoặc tạm chuyển vị trí công tác khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và người có chức vụ, quyền hạn do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

Thủ tướng có quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh; trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với phó thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Trong thời gian Quốc hội không họp, trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác đối với phó thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thủ tướng cũng có quyền quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với thứ trưởng và các chức vụ tương đương, người có chức vụ, quyền hạn do Thủ tướng bổ nhiệm.

Liên quan tới quy định này, vào tháng 7/2018, Chủ tịch nước đã ký quyết định đình chỉ công tác Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Thẩm quyền này thuộc về Quốc hội nhưng trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng đã trình Chủ tịch nước quyết định.

Không xác định được tham nhũng, phải xin lỗi người bị đình chỉ công tác

Việc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý nếu vẫn tiếp tục làm việc.

Thời hạn tạm đình chỉ hoặc tạm chuyển vị trí công tác khác là 90 ngày, kể từ khi ra quyết định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người có chức vụ, quyền hạn không có hành vi tham nhũng hoặc kể từ khi hết thời hạn tạm đình chỉ hoặc tạm chuyển vị trí công tác khác mà không có kết luận về hành vi tham nhũng thì người đã ra quyết định phải hủy bỏ và công khai quyết định này.

Người bị tạm đình chỉ hoặc tạm chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí ban đầu sau khi có kết luận không có hành vi tham nhũng; được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zing.vn

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP