Trong nước

Thủ tướng cho phép tỉnh Hà Tĩnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề nghị bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký công văn số 2735/VPCP - QHĐP, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có tờ trình 113/TTr-UBND ngày 30/3/2020 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại tờ trình số 1675/VPCP - QHĐP ngày 1/4/2020 về việc báo cáo trước khi bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đúng quy trình, thủ tục bầu chức danh nói trên theo quy định pháp luật. Thủ tướng yêu cầu, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Theo quyết định về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tỉnh Hà Tĩnh có ba phó chủ tịch gồm: ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế (thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh) - Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: NN&PTNT, TN&MT, Thanh tra, Xây dựng nông thôn mới, Dân tộc, Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, Thi hành án dân sự, Công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP