Trong nước

Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh được thành lập ngày 24/9/1993 theo Quyết định số 111/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Thiều Đình Duy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


Từ thực tiễn hoạt động, ngày 11/12/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trên cơ sở đó, Hà Tĩnh đã hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH với Văn phòng HĐND tỉnh, thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


Trong những năm qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhanh chóng phát triển, trưởng thành. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Văn phòng có lãnh đạo Văn phòng, 5 phòng chuyên môn và 1 trung tâm thông tin. Sinh hoạt tại Văn phòng còn có các đồng chí là Phó Chủ tịch HĐND, Phó trưởng đoàn ĐBQH, Ủy viên Thường trực HĐND và 3 đồng chí trưởng các ban HĐND tỉnh.


Trong tổng số 40 cán bộ biên chế sinh hoạt tại Văn phòng có 9 cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, 13 cán bộ đã học qua chương trình cử nhân và cao cấp chính trị, 34 đồng chí trình độ đại học và trên đại học, trong đó có 7 đồng chí trình độ thạc sĩ, có 2 đồng chí đang làm luận án tiến sĩ và 2 đồng chí đang làm luận án thạc sĩ.


Qua 2 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, luôn làm tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, các ĐBQH ở 5 nhiệm kỳ Quốc hội (từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX). Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND, các kỳ họp HĐND, hoàn chỉnh ban hành 266 nghị quyết trên các lĩnh vực. Đặc biệt, từ năm 2004 đến nay, Văn phòng đã tổng hợp 134 câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các ban HĐND tỉnh, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm nhất.


Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng đã chủ động tham mưu cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tổ chức các cuộc khảo sát, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; thẩm tra các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội và các kỳ họp HĐND tỉnh…, nhất là đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của từng nhiệm kỳ; tham mưu xử lý những vấn đề quan trọng của tỉnh phát sinh giữa 2 kỳ họp do UBND tỉnh trình; các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, của Thường trực HĐND tỉnh trên từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ cụ thể…

Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự phát biểu tại phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Văn phòng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu xây dựng các đề án về: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh; trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho các đại biểu HĐND tỉnh; đổi mới tiếp xúc cử tri; đề án về củng cố tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng.


Nhiệm vụ chính của Văn phòng là tham mưu – hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng độc đáo, sáng tạo có cơ sở khoa học để giúp cho HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực. Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tham mưu, phục vụ trong tình hình mới, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là bồi dưỡng kỹ năng thu thập, xử lý, kiểm tra thông tin, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và kỹ năng xây dựng các kế hoạch, báo cáo, đề án.


Mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND tỉnh thường xuyên tự nghiên cứu, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, hiểu biết; tìm hiểu, nắm chắc các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình KT-XH, QPAN của tỉnh để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của mình, mặt khác, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy và Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra thực tế tại Dự án khu xử lý chất thải rắn Thị trấn Nghèn (Can Lộc)

Thời gian tới, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn cao, có năng lực hoạt động thực tiễn tốt; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên sâu; bổ sung một số cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, ưu tiên những cán bộ đã trải qua hoạt động thực tiễn ở các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính nhà nước, ở các địa phương, cơ sở.


20 năm – chặng đường chưa phải là dài, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức bộ máy, tách nhập cơ quan, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng bằng trí tuệ và tâm huyết với công việc, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng đã có những đóng góp nhất định vì sự phát triển của quê hương, đất nước, vì cuộc sống của nhân dân.


Với những thành tích trong những năm qua, tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Thủ thướng Chính phủ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; nhiều cá nhân được tặng Huân chương Lao động. Đáng trân trọng nhất là dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, tập thể Văn phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.


T.Đ.D

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP