Hà Tĩnh: Đường huyện làm tội xã

Đã gần Tết Nguyên đán nhưng con đường liên huyện đi qua xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lại lầy lội, nhão nhoét khiến việc giao thương, đi lại của người dân hết sức khó khăn. Con đường này đã xuống cấp trầm trọng mấy năm nay, nhưng chính quyền địa phương chỉ khắc phục theo kiểu ứng phó.

XDNTM ở Sơn Lộc: Cần sự chung tay của cộng đồng

Sơn Lộc là xã miền núi, nằm cách trung tâm huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khoảng 9km; sản xuất nông nghiệp là chính. Sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.


TOP