Ngày nào cũng vụng trộm với chồng hàng xóm

Năm năm trước, vì yêu cầu công việc, vợ chồng tôi khăn gói rời thành phố Đà Nẵng để vào Sài Gòn. Chuyển đến thành phố lạ, tôi từ bỏ công việc văn thư trước đây, chuyên tâm ở nhà làm ô sin cao cấp, chăm con và tề gia nội trợ.TOP