Hương Sơn: Dân tố chính quyền tự ý cắt đất nông nghiệp làm đường

Để thực hiện đúng thời gian giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường vào khu sản xuất chăn nuôi tập trung, UBND xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn đã tự ý cắt đất nông nghiệp của dân mà không hề có một thông báo hay tuyên truyền vận động người dân hiến đất, hiến cây để làm đường. Sự việc này khiến hàng chục hộ dân hai xã Sơn Ninh và Sơn Hòa bức xúc và phản ánh tới Báo Xây dựng trong những ngày vừa qua.TOP