Truy trách nhiệm để lọt đoàn xe qua mặt trạm cân 6 tỉnh

Liên quan đến việc đoàn xe siêu tải vượt mặt trạm cân tại 6 tỉnh và bị bắt tại Hà Tĩnh, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, đã có văn bản gửi các tỉnh trên yêu cầu xác minh và xử lý trách nhiệm.


TOP