Giảm phí BOT tại Cam Thịnh, Thành Hải, Tân Đệ và Cầu Rác

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 137/2016/TT-BTC và Thông tư số 141/2016/TT-BTC mức thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm thu phí Cam Thịnh (quốc lộ 1, Khánh Hòa), Thành Hải (quốc lộ 1, Ninh Thuận), Tân Đệ (Thái Bình), Cầu Rác (quốc lộ 1, Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Bất hợp lý tại Trạm thu phí Cầu Rác (Bài 2)

Vào 0h ngày 19/2/2016, Trạm thu phí cầu Rác (xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã chính thức tăng giá vé với tất cả các phương tiện ô tô khi qua cầu. Việc tăng giá vé lần này mặc dù được thông báo trước và đúng lộ trình cho phép của Bộ Tài chính nhưng vẫn không tránh khỏi bức xúc của người dân. Đặc biệt là hàng nghìn người dân dù không hề lưu thông tuyến giao thông đường tránh TP Hà Tĩnh (đoạn đường được thu phí theo hợp đồng dự án BOT tại trạm thu phí Cầu Rác) nhưng vẫn phải nộp tiền phí.

TOP