Hà Tĩnh: Không để xảy ra tình trạng án oan trong hoạt động tố tụng

Năm 2013, diễn biến tình hình tội phạm có xu hướng tăng và tiềm ẩn phức tạp, nhưng với nỗ lực cố gắng của các đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nên công tác Kiểm sát, xét xử, thi hành án đã đảm bảo đúng thời gian, quy trình, luật định. Các mặt hoạt động của ngành TAND, Viện KSND, Cục THADS tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.TOP