“Nụ cười của năm”

Đó là nụ cười và cái ôm thật chặt mà tiểu thương chợ TP. Hà Tĩnh dành cho ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khi đã ‘giải tỏa’ những âu lo, bức xúc của bà con về quyết định của Ban Quản lý chợ đang muốn chấm dứt hợp đồng với họ để xây dựng lại chợ này.

TOP