Những thùng rác trên cánh đồng Hòa Hải – Hương Khê

Việc vứt bừa bãi vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã qua sử dụng ngay trên đồng ruộng dường như đã trở thành thói quen của nhiều người dân. Hành động này khiến nguồn đất, nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, mảnh chai mà người dân bỏ lại cũng gây nguy hiểm cho mọi người khi thăm đồng.TOP