Can Lộc: Lẽ nào để nơi ở và thờ phụng liệt sĩ đến nông nỗi như vậy?

Trong khi các tổ chức chính trị – xã hội, cá nhân và đoàn thể đang có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người có công với cách mạng làm nhà ở; ngày 15/6/2013, Quyết định số 22/2013/ QĐ-TTg của  Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, thế nhưng ở thôn Phúc Tân, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn mẹ liệt sĩ chưa có nhà ở và nơi thờ phụng…


TOP