Hương Khê: Thiệt thòi phận đời thanh niên xung phong

Trong số 175 thanh niên xung phong (TNXP) thuộc Đại đội chủ lực giao thông Hương Khê (Hà Tĩnh) thì nay đã có 135 người được hưởng chế độ ưu đãi, 4 người đã mất, 36 người chưa được thừa nhận. Họ đang sống trong nghèo đói, thiệt thòi…

TOP