Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở NN & PTNT Hà Tĩnh

Ngày 19/8/2015, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh đã công bố dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về Tài chính – Ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Luật Quản lý thuế tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.

Thanh tra tỉnh làm việc với Thanh tra Công an tỉnh

Chiều ngày 13/3/2014  Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Phú – Phó chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra Công an tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí đại tá Trần Công Trường – Giám đốc; đồng chí trung tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo thanh tra, cán bộ thanh tra chuyên đề Công an tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Sỹ Quang – Phó chánh Thanh tra Công an tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Trong năm qua, hoạt động thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành; công tác kiểm tra; công tác tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực nội bộ… được Thanh tra Công an tỉnh tổ chức thực hiện khá tốt, lực lượng Thanh tra đã bám sát chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt của lãnh đạo Công an tỉnh. Các cuộc thanh tra thực hiện đảm bảo về nội dung, kết luận khách quan, xử lý vi phạm kiên quyết, đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2013 Thanh tra Công an tỉnh đã tiến hành 05 cuộc thanh tra tại 85 lượt đơn vị thuộc Công an Hà Tĩnh. Trong đó tập trung thanh tra việc chấp hành các qui định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn giao thông; PCCC; công tác tạm giữ, quản lý, xử lý tang vật…Qua công tác thanh tra đã kịp thời tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh thông báo  rút kinh nghiệm, chấn chỉnh một số sai phạm…Thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra Công an tỉnh đã phối hợp với  các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra tại 04 UBND huyện, 30 UBND và 30 đơn vị Công an xã . Qua công tác thanh tra đã tham mưu cho Giám đốc Công tỉnh  có kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất thực hiện trách nhiệm của UBND các cấp trong quản lý nhà nước  về công an xã…Thời gian qua, chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được nâng lên. Công dân đến trụ sở phản ánh, khiếu nại, tố cáo đều được đón tiếp, hướng dẫn, giải thích đúng quy định. Thanh tra Công an tỉnh đã tiếp nhận 52 đơn, trực tiếp xử lý 35 đơn theo thẩm quyền đạt 100%. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát được xây dựng theo kế hoạch và tiến hành thường xuyên, hạn chế những hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu đối với quần chúng nhân dân…TOP