Phát hiện 51 văn bản sai về nội dung, thẩm quyền trong năm 2015

Trong năm 2015, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 2.248 văn bản; bước đầu phát hiện 51 văn bản về nội dung, thẩm quyền, chiếm 2,3%. Qua đó, Bộ đã chỉ đạo tiến hành xem xét, xử lý và đến nay đã có 14 văn bản đã được xử lý, các văn bản khác đang trong thời gian xử lý.

Từ tháng 9, thêm nhiều chính sách có hiệu lực

Từ tháng 9-2014, nhiều quy định, chính sách sẽ đi vào cuộc sống, như: Vi phạm về bán hàng đa cấp bị phạt đến 100 triệu đồng; thủ tục tuyển lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài…

Bỏ quy định phạt 10 triệu đồng với người mua dâm đồi trụy

Phạt tới 10.000.000 đồng với người mua dâm, tới 1.000.000 đồng với người bán dâm “có tính chất đồi trụy”; phạt đến 200.000 đồng với hành vi không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người… Những đề xuất này đã được Bộ Công an gỡ bỏ.


TOP