Tập đoàn Samsung nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm Nhiệt điện Vũng Áng III

Chủ tịch UBND tỉnh khái quát với đối tác về tình hình phát triển KT-XH Hà Tĩnh cũng như tiềm năng, lợi thế về giao thông, hạ tầng, đặc biệt là cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, cơ chế thu hút đầu tư của tỉnh đối với các dự án trong KKT Vũng Áng; nêu rõ những thuận lợi về hạ tầng điện hiện có(trạm Bù 500kV) của Hà Tĩnh, sẽ rất thuận lợi cho SamSung khi đầu tư trung tâm nhiệt điện Vũng Áng III.TOP