Sở Nông nghiệp kiểm tra khai thác gỗ lòng hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Sáng ngày 22/8, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh do Đ/c Nguyễn Huy Lợi, Phó giám đốc – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đi kiểm tra việc thực hiện khai thác gỗ tận dụng giải phóng mặt bằng lòng hồ Ngàn Trươi – Cẩm TrangTOP