Hà Tĩnh: Siết chặt hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn

Những năm gần đây, dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn ở TP Hà Tĩnh phát triển khá sôi động. Trên địa bàn thành phố hiện có 37 cơ sở cho thuê lưu trú (cơ sở kinh doanh có điều kiện), trong đó 19 nhà nghỉ và 18 khách sạn. Tuy nhiên, việc quản lý loại hình kinh doanh dịch vụ đặc thù này vẫn còn lỏng lẻo, nên nhiều lúc nhà nghỉ, khách sạn đã trở thành nơi tiếp tay cho các tệ nạn xã hội.

Hà Tĩnh: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sau 2 năm thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý và hội theo Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, đến nay Hà Tĩnh đã thành lập 1 đơn vị; bổ sung chức năng, nhiệm vụ và điều chỉnh cơ cấu quản lý cho 20 đơn vị; giảm được 6 phòng chuyên môn quản lý nhà nước, 126 đơn vị sự nghiệp, 40 ban quản lý dự án; chuyển sang tự chủ 13 đơn vị, đơn vị sự nghiệp khoa học 4 đơn vị, giảm 207 biên chế; đồng thời thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm giải quyết giáo viên dôi dư do sắp xếp tổ chức…

Hà Tĩnh: Siết chặt trật tự sau án mạng tại chùa Hương Tích

Ngay sau khi xảy ra án mạng tại chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) và đặc biệt là hàng loạt bất cập sau đó mà VietNamNet đã “khui” ra, UBND huyện Can Lộc đã thành lập đoàn kiểm tra, ra quân chấn chỉnh >> Can Lộc: Đi chùa Hương Tích, một người bị đâm tử vong?

TOP