Phường Nam Hồng: Kinh tế – xã hội phát triển nhanh, bền vững

Là phường nằm ở trung tâm Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, những năm gần đây phường Nam Hồng đã tận dụng lợi thế, phát huy tiềm năng để phát triển kinh tế – xã hội. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển nâng cao đời sống người dân.

Xã Quang Lộc: Kinh tế – xã hội phát triển nhanh, bền vững

Là một xã thuần nông của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh điều kiện nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2015, kinh tế – xã hội xã Quang Lộc đã có bước phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt ghi nhận là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt nơi đây.

Quyết tâm xây dựng huyện Lộc Hà phát triển nhanh, bền vững

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 30 ngày 17/11/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với quê hương, đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Xác định khâu đột phá để Nghi Xuân phát triển nhanh, bền vững

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của huyện Nghi Xuân đạt 744 tỷ đồng (tăng 10,37% so với cùng kỳ năm 2014). Toàn huyện đã xây dựng được 333 mô hình sản xuất kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập mới. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục có bước phát triển; giá trị sản xuất ước đạt gần 620 tỷ đồng (tăng 17,05% so với cùng kỳ); thu ngân sách đạt khá.

Đồ án mở rộng là đòn bẩy để TP Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Sáng 13/3, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Xây dựng để nghe báo cáo và cho ý kiến về Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trước khi UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

TOP