Hương Khê tiếp nhận, phân bổ trên 59 tấn gạo hỗ trợ học sinh

Theo đó, 787 học sinh thuộc 23 trường trên địa bàn, gồm: học sinh tiểu học có nhà ở xa trường từ 4 km trở lên, học sinh THCS có nhà ở xa trường từ 7km trở lên, học sinh THPT có nhà ở xa trường từ 10km trở lên được được nhận 75kg/em trong học kỳ I, năm học 2014 – 2015.

Hội thảo phân bổ kinh phí các nghề sử dụng nguồn vốn ODA

Đề xuất phân bổ kinh phí chi tiết cho các nghề dự kiến đầu tư trong khuôn khổ dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011” là nội dung chính của buổi làm việc trực tiếp của ban quản lý dự án Dạy nghề vốn ODA diễn ra từ 15 đến 17/9/2014 tại Trường Cao đẳng (CĐ) nghề Việt-Đức Hà Tĩnh.

TOP