Đức Thọ: Day dứt từ ngôi đền Thành hoàng bị phá hủy

Mấy chục năm đã trôi qua, người dân làng Văn Lâm, Đức Lâm, Đức Thọ (Hà Tĩnh) không bao giờ nguôi quên về ngôi đền thờ Thành hoàng linh thiêng, đẹp đẽ đã bị phá hủy cùng những lễ hội Xuân mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

TOP