Ca trù Cổ Đạm: Nỗi buồn sênh phách…

Vùng đất Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là một trong những cái nôi của ca trù với phường ca trù Cổ Đạm. Dù được công nhận là di sản cần được bảo vệ khẩn cấp, nhưng vốn quý của ông cha cũng không có được sự quan tâm bảo vệ, phát triển đúng hướng.

Nỗi buồn sau những cuộc vui

Câu chuyện đau lòng do “ma men” làm chất xúc tác gây ra không phải là mới. Tuy nhiên, những vụ án gần đây mà cơ quan Công an điều tra làm rõ, thì nó không bao giờ cũ.TOP