Quan lộ “thần tốc” của Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn

Trong 1 ngày, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa ban hành 3 văn bản, tổ chức 1 cuộc họp và 1 buổi lễ để điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thi, Tỉnh ủy viên, chủ DNTN trở thành Phó trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn, sau 2 tháng trở thành Trưởng banTOP