Cô gái này sẽ là người Việt Nam thứ 2 bay vào vũ trụ?

“Nếu được là người Việt Nam thứ 2 bay vào vũ trụ, tôi sẽ mặc áo có cờ đỏ sao vàng, vẽ một lá cờ Việt Nam trên trán, mang một tấm hình của gia đình mình bay vào vũ trụ và không quên cầm theo một lá cờ của tổ quốc để thả bay vào vũ trụ.TOP