Hà Tĩnh: Mỏ đất phục vụ công trình Ngàn Trươi- Cẩm Trang đang sử dụng sai mục đích?

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quy hoạch, đồng ý cho phép khai thác vật liệu san lấp tại khu vực núi động Nen, thôn Tân Bình, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc nhằm phục vụ công trình Dự án thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang. Vậy nhưng, thay vì chấp hành đúng quy định, hoạt động khai thác đất đang được công khai vận chuyển đến phục vụ nhiều công trình khác trên địa bàn không đúng mục đích.TOP