Bảo hành chưa thỏa đáng, Mazda Vinh bị khách hàng “tố” thiếu trách nhiệm

Đưa xe kiểm tra kỹ và phát hiện xe hỏng van khí thải, nhưng khi nhận xe, Mazda Vinh đã báo cho khách hàng thêm về hỏng hóc khác và yêu cầu khách hàng thanh toán tiền sửa chữa dù xe đang trong hạn bảo hành. Những trả lời chưa thỏa đáng của Mazda Vinh đã khiến khách hàng rất bức xúc và cho rằng công ty này thiếu trách nhiệm.TOP