Sơn Giang (Hương Sơn) đoàn kết lương – giáo tốt đời, đẹp đạo

Nét đặc trưng của giáo dân Sơn Giang- đó là hoạt động tín ngưỡng, xã có 11 thôn thì có 9 thôn sinh hoạt tôn giáo ở ba nhà thờ họ tại xã, hai thôn khác mỗi thôn sinh hoạt tôn giáo ở 1 nhà thờ xã giáp ranh của huyện.Trong cuộc sống không phân biệt lương – giáo, con gái giáo cũng có thế lấy trai lương, theo đạo hay không do hai vợ chồng quyết định , chỉ cần người nam làm phép cưới là được hoặc ngược lại trai giáo hỏi gái lương …

TOP