Hương Khê, Hà Tĩnh: Lợi dụng thi công dự án tại Cụm công nghiệp Gia Phố để trục lợi tài nguyên?

Thời gian qua, lợi dụng vào việc thi công dự án tại Cụm công nghiệp Gia Phố (xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), một doanh nghiệp đã và đang tiến hành khai thác đất vận chuyển phân tán khắp nơi trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc khai thác tài nguyên trái phép này không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.TOP