Hương Khê: Công trình tiền tỷ “lợi bất cập hại”!

Công trình nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương xã Phúc Đồng do Hội đồng bồi thường GPMB tuyến QL 15A huyện Hương Khê làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai xây dựng vào tháng 10/2013, với tổng mức đầu tư 1,3 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp 1,1 tỷ đồng; hoàn thành vào ngày 15/9/2014. Bất thường ở chỗ, khi công trình hoàn thành cũng là lúc nỗi lo của các hộ dân xuất hiện.

TOP