Tùng Ảnh: Tổ chức lễ giỗ Tướng Công Đinh Lễ

Trong bài văn cúng nói rõ: Tướng công Đinh Lễ quê ở Thúy Cối thuộc Lam Sơn, nay là xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ông được vu aban Quốc Tính gọi là Lê Lễ, là cháu ngoại gọi vua Lê Thái Tổ là cậu ruột. Đinh Lễ có 3 anh em trai đều tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, chống quân Minh vào thế kỷ 15. Ông là Tướng trẻ tuổi luôn đi hậu cận cho nhà vua, tham gia nhiều trận đánh từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh. Năm 1424 ông được nhà vua phong Tư Không, chỉ huy 1000 quân về trấn giữ vùng đất Đỗ Gia, huyện Hương Sơn ngày nay, đóng quân tại núi Tùng Lĩnh, cạnh ngã 3 Tam Soa. Không chỉ chỉ huy quân tại các nơi xung yếu, ông còn cho quân lính khai khẩn đất đại, lập dân cư sinh sống, tự cấp quân lương. Mùa xuân năm 1427, nhà vua điều ông đi chống giặc ở các Tỉnh phía bắc, trong 1 trận chiến ông sa vào tay giặc và bị giết hại. Năm Hồng Đức thứ 15 – 1484, Tướng quân Đinh Lễ được phong Vương hiệu Linh cảm Đại Vương, từ đó tên Linh cảm trở thành địa danh quen thuộc.TOP