Không lập gia đình có phải là tội ác

Sao cứ thấy con gái độc thân lại gắn mác “Ế”, trong khi có người chọn sống như vậy. Tôi chỉ cần gật đầu đại một anh là coi như hết “Ế” nhưng đâu thích làm thế.


dong
TOP