Nhân viên y tế ở Hà Tĩnh chịu tang cha trong khu cách ly

Người cha đột ngột qua đời nhưng vì đang phải thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung, nên nam nhân viên Trạm y tế xã ở Hà Tĩnh phải nén đau thương, chịu tang cha ngay tại nơi cách ly phòng dịch Covid-19.

TOP