Chuyện ít biết về ba khẩu thần công trục vớt ở biển Hà Tĩnh

Không biết dun dủi thế nào mà một tàu cá của Quảng Nam đã vô tình chỉ đường cho việc tìm lại ba báu vật bị chìm ở vùng biển Hà Tĩnh. Đó là ba khẩu thần công mà cách đó 182 năm, quan Võ khố Trần Đăng Long – một người Quảng Nam, đã chỉ huy đúc và hiện nay trở thành bảo vật Quốc gia.

Bí mật về 3 khẩu thần công dưới đáy cửa biển Cẩm Nhượng

Hì hục gần 2 tuần nhưng vẫn không thể đưa được 3 khẩu thần công “Bảo quốc an dân Đại tướng quân” của triều Nguyễn dưới đáy biển lên, nhóm thợ lặn người Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã “hợp đồng” với một chiếc thuyền có cần cẩu của ngư dân xã Thạch Kim. Khi trục vớt thành công, phía thợ lặn lấy 2 khẩu, khẩu còn lại giao cho chủ thuyền.

TOP