Kết nối du lịch Hà Tĩnh – Nọng Khai – thủ đô Viêng Chăn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc xúc tiến, tăng hiệu quả phát triển chiến lược du lịch trong các nước tiểu vùng sông Mê Kông; giới thiệu về văn hóa, thể thao và du lịch của từng địa phương; bàn các biện pháp tăng cường thông tin, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các tỉnh; mở các tuyến du lịch giữa Hà Tĩnh với các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan và thủ đô Viêng Chăn.

Kết nối du lịch Hà Tĩnh với các tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang

Thực hiện kế hoạch phát triển du lịch – dịch vụ năm 2014 và những năm tiếp theo, thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung thu hút đầu tư chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, thu hút đáng kể lượng khách du lịch đến với địa bàn.


dong
TOP