Hà Tĩnh: Bất cập tại dự án trang trại chăn nuôi của HTX Phú Sơn

Mặc dù chưa có hợp đồng thuê đất, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng HTX Phú Sơn (xã Ân Phú) vẫn được UBND huyện Vũ Quang phê duyệt dự án “chăn nuôi và phát triển kinh tế trang trại tổng hợp”. Điều đáng nói hơn, hồ sơ dự án chưa hoàn thiện nhưng đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ nhiều tỷ đồng.


TOP