Hạ thủy con tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam

Sáng 4/10, Tổng Công ty Sông Thu và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức lễ hạ thủy và đưa vào sử dụng tàu cảnh sát biển 8002 (ký hiệu thiết kế DN 2000). Đây là một trong những con tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam.

TOP