Hà Tĩnh hỗ trợ ngư dân đóng tàu, cao nhất 600 triệu/tàu

Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh hôm nay ký quyết định hỗ trợ ổn định đời sống, khôi phục sản xuất do ảnh hưởng sự cố môi trường cho tổ chức, hộ dân tham gia khai thác thủy, hải sản, hậu cần nghề cá, muối.

Hải Hà – Hợp tác tác xã đóng tàu hiệu quả

Kinh tế hợp tác xã đã có từ lâu đời, nhưng bước sang cơ chế kinh tế thị trường, HTX kiểu mới có cách thức tổ chức mới, hoạt động đúng nghĩa doanh nghiệp. HTX đóng tàu Hải Hà ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà là một trong những đơn vị như thế, sản xuất kinh doanh ở một lĩnh vực đặc thù, nhưng đã làm ăn có hiệu quả.


TOP