Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Diện mạo mới

Là công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc Môn đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014.


TOP