Đề toán dài một trang trong đề thi học sinh giỏi lớp 9

Như chúng ta đã thấy qua một số đề toán AMC, Kangaroo, SASMO… các vấn đề toán học đằng sau bài toán không quá khó, nhưng để giải được học sinh phải đọc đề, rút trích được thông tin và hiểu được bản chất toán học của câu hỏi.

Thí sinh và giáo viên nói gì về đề Toán sáng nay?

Buổi sáng thí sinh dự thi môn Toán với thời gian làm bài 180 phút (phát đề lúc 7h45 và bắt đầu làm bài từ 8h). Tại Đại học Bách Khoa Hà Nội tổng số thí sinh dự thi 15.386 thí sinh trong đó riêng ngày hôm nay (1/7) có 14.531 thí sinh dự thi môn Toán.TOP