Mẹ con Cường đôla: Cạn tiền tăng tai tiếng

Có lẽ chưa lúc nào doanh nghiệp của mẹ con đại gia Cường đô-la lại gặp nhiều khso khăn và điều tiếng như trong 6 tháng đầu năm 2013. DN này đã không giữ được vị thế của mình, đánh mất không ít niềm tin đối với cổ đông, NĐT và khách hàng.

TOP