Về GPMB Quốc lộ 8A thị xã Hồng Lĩnh: Vận đen sau những cuốn sổ đỏ

GPMB Quốc lộ 8A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh không bồi thường đất, không có quyết định thu hồi. Cử tri có ý kiến, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Hổ trả lời: “Bà con về xem kĩ sổ đỏ đi, chúng tôi đã hợp thức hóa đất đai của các hộ dân qua sổ đỏ”. Khi nhà báo phản ánh, ông Hổ lại cao giọng: “Thị xã Hồng Lĩnh đã kịp thời làm sổ đỏ cho dân, giúp dân thế chấp vay vốn đáng được biểu dương, khen ngợi. Nếu không đồng tình thì cứ kiện đi, dân cứ kiện đi”. Lời thách đố của ông Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh chưa dứt, hàng chục người đã viết đơn khiếu kiện…TOP