Tìm danh lợi từ cuộc thi nhan sắc

Tốn công sức, thời gian, tiền bạc cho những cuộc thi nhan sắc nhưng cả khi có danh vị cao trở về, nhiều người đẹp vẫn đối diện với thực tế cuộc sống khó khăn

TOP