Vướng mắc trong chuyển đổi mô hình quản lý chợ ở TP Hà Tĩnh

Theo ông Trần Hậu Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế, UBND thành phố Hà Tĩnh: “Đến thời điểm này, cả 2 khu chợ nằm trong kế hoạch là Bắc Hà và Thạch Hạ (xã Thạch Hạ) vẫn chưa thể hoàn thành phương án chuyển đổi do nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Khó khăn nhất trong việc chuyển đổi chính là chợ Bắc Hà chưa hoàn thành phương án để trình phê duyệt nên việc đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, nhà đầu tư đủ điều kiện vẫn chưa thể tiến hành”.

TOP