Hà Tĩnh kiểm tra mẫu nước quanh khu vực chôn chất thải Formosa

Chiều 14/7, đoàn chuyên gia chất thải thuộc Tổng cục môi trường (Bộ Tài nguyên và môi trường) đã tiến hành lấy mẫu nước tại con suối và một số điểm xung quanh khu vực trang trại đã chôn lấp khoảng 270 tấn chất thải của Formosa để phân tích và kiểm tra. 


TOP