Masan High-Tech Materials thúc đẩy xu hướng trồng chè VietGAP và chè hữu cơ

Thái Nguyên là một trong những vùng sản xuất chè lớn của cả nước, là cây trồng chủ lực giúp người nông dân tại đây ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Để nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm từ chè, tỉnh đã sản xuất chè tập trung theo hướng an toàn, áp dụng quy trình VietGAP, sản xuất an toàn hữu cơ đạt chuẩn Organic cho ra các sản phẩm trà chất lượng cao, an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng.TOP