Hương Sơn: Cần sự giúp đỡ để tìm mộ liệt sĩ

Đó là nguyện vọng của bà Võ Thị Trí (ảnh, trú tại thôn Đình, xã Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi) là vợ liệt sĩ Cao Đình Lục, hy sinh ngày 10-3-1966 tại mặt trận phía nam.


TOP