Công nhân đường sắt thi nhau bỏ việc

Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm 2017, số lượng công nhân đường sắt nghỉ việc bằng cả năm 2016. Lý do cơ bản là lương ngành đường sắt quá thấp cộng lo ngại thiệt thòi khi cách tính lương hưu mới dự kiến áp dụng từ 1.1.2018. Nhiều người chấp nhận rời bỏ đường sắt để tìm đến một công việc bấp bênh nhưng có thu nhập cao hơn là chạy... xe ôm.

TOP